Introducció als castells

Aquí us col·loquem un vídeo del Mercader Revuelta Ros on explica les nocions bàsiques d’un castell i les nocions bàsiques per fer aquesta activitat: